Producent

De Vlotakker

Kaprijke

Het bedrijf bestaat zeker al van 1879. Dit kunnen we afleiden uit de geschriften die teruggevonden zijn in de balken van de oude schuur.

Het begon als akkerbouw. Pas later in 1963 werd er overgeschakeld naar rundvee en varkens. Nu produceert De Vlotakker enkel melkvee en aardappelen.

Producten