Producent

Rooigemvallei

Kruisem

Peter en Katelijne startten in 2004 met de hoeve in de schilderachtige Rooigemvallei. Op het bedrijf zijn reeds meer dan 10 generaties boeren aan de slag. Al van bij de start hebben Peter en Katelijne duurzaamheid, betrokkenheid en kwaliteit hoog in het vaandel gedragen.

  • Duurzaamheid vertaald op het bedrijf door in te zetten op gesloten kringlopen. Bijvoorbeeld zowel akkerbouw als veeteelt op 1 bedrijf waarbij de producten van het veld kunnen gebruikt worden in de veehouderij zoals bvb. graan, stro en andere bijproducten van de akkerbouwteelten. En waarbij restproducten van de veeteelt zoals vloeibare dierlijke mest en stalmest terug kunnen benuttigd worden door de planten om te groeien op het veld.
  • Transparantie en betrokkenheid houdt in dat de eindgebruiker van hun hoeveproducten ten allen tijde zicht heeft op hun productieproces.
  • Kwaliteit: leveren van lokaal, vers kwaliteitsvlees, verpakt op maat van je gezin. Daar een boer moet instaan voor een veilige voedselproductie, hebben zij steeds als hun opdracht ervaren. Maar men moet daar dan ook een erkenning voor krijgen door een veilig en leefbaar gezinsinkomen.

Producten