Producent

De Vliethoeve

Assenede

De Vliethoeve ligt tegen de Nederlandse grens midden in het krekengebied van de gemeente Assenede. De Meetjeslandse polders vormen met de Zeeuwse polders een geheel van bedrijven die hoofdzakelijk akkerbouw uitbaten. De Vliethoeve is een melkvee/akkerbouwbedrijf.

De Vliethoeve wordt door Luc Van Ootegem en Els De Pauw uitgebaat. Ze hebben 37 hectare akkerland en 16 hectare weiden. Hun bedrijf verbouwt traditionele akkerbouw, namelijk 10 hectare aardappelen en 10 hectare suikerbieten. Daarnaast verbouwen zij 17 hectare maïs bestemd voor hun melkkoeien en bijhorend jongvee.

Sinds 2004 verbouwen zij een speciaal aardappelras. Het is een paarse truffelaardappel en kreeg de rasnaam Vitelotte. De truffelaardappel maakt deel uit van een opleving van ‘nieuwe’ exclusieve aardappelrassen voor de fijnproevers. Dit bijzondere aardappelras is een opvallende verschijning door zijn langwerpige vorm en zijn dikke zwart-paarse schil. De ‘Pomme de terre Vitelotte’ of truffelaardappel is bij kenners ook wel bekend onder de naam ‘Vitelotte-noir’.

Producten