Producent

Het Vlaaienkraam

Aalst

Vroeger was het de gewoonte binnen de stad Aalst dat de huisvrouwen, ter gelegenheid van de kermis, met hun eigen bereide kommetje vlaaien naar de naburige bakker trokken om het in de oven te bakken.

In die periode stonden bij de bakker op de toonbank tientallen kommetjes voorzien van naamkaartjes. Dit gebruik verdween echter. De bakkers maakten zelf vlaaien en verkochten ze in bruine stenen kommen die teruggebracht moesten worden.

In Aalst is het bakken van vlaaien een oude traditie. Ze worden gemaakt met mastellen (soort broodje met kaneel), die bijzonder geschikt zijn voor vlaaien. Helemaal niet vergelijkbaar met de vlaaien uit Lier of de vlaaien uit naburige gemeenten die vervaardigd worden met peperkoek.

Producten