Producent

Zuivelhoeve Keymeulen

Aalst

Zuivelhoeve Keymeulen: een stukje geschiedenis

Babbelaarstraat 169. Sinds jaar en dag vind je daar de pittoreske boerderij van de familie Keymeulen, een melkveebedrijf met zuivelverwerking op de hoeve. In 1997 nam Lieven Keymeulen het bedrijf over van zijn ouders, Gaston Keymeulen en Paula Van den Broeck.

In 1998 onderging de hoeve grote veranderingen. Er kwam een gloednieuwe melkveestal en de capaciteit van het bedrijf werd vergroot tot 35 melkkoeien. Rond die tijd werden ook de eerste kazen gemaakt op de boerderij. Geleidelijk aan werd het assortiment uitgebreid met andere zuivelproducten.

Lieven kreeg in 2003 versterking van zijn broer, Joost Keymeulen. De twee broers exploiteren nu samen de zuivelhoeve. En met succes: het bedrijf is tot ver buiten Aalst bekend voor hun eersteklas artisanale kazen, ijs en andere verse zuivelproducten.

Meer dan zomaar een melkveebedrijf

Een bezoekje aan de hoeve en je zal het vast beamen: Zuivelhoeve Keymeulen is niet zomaar een melkveebedrijf. De nadruk ligt immers niet op intensieve veeteelt, maar wel op duurzame landbouw. Dat biedt de beste garanties voor mens, dier en milieu op lange termijn.

Hoe uit die duurzaamheid zich in de praktijk? Vooreerst is het bedrijf gesloten: er worden geen dieren aangekocht en alle veevoeders worden ter plaatse geproduceerd. De zuivelhoeve beschikt daarvoor over 22 hectare wei- en akkerland. Hierdoor behoudt het bedrijf de controle over haar eigen voedselketen en worden mogelijke risico’s die gepaard gaan bij de aankoop van vreemd voeder volledig uitgesloten.

Bij de bouw van de melkveestal werd vervolgens veel aandacht besteed aan de diervriendelijkheid. Het is een zogeheten “potstal” met een open front. Dat houdt de ruimte goed geventileerd. De dieren circuleren er bovendien enkel aan het voederhek op betonnen roosters. Slapen en rusten doen ze in alle comfort op een strobed.

Het landbouwbedrijf telt gemiddeld 30 roodbont of zwartbont Holstein-melkkoeien en 20 stuks jongvee. Geen massaproductie dus, maar wel bewuste kleinschaligheid.

Voor de melkwinning en -verwerking staat alles in functie van hygiëne en efficiëntie. Daarvoor beschikt de boerderij over het zogeheten IKM-certificaat, een officieel label voor hygiënische kwaliteitsmelkwinning. Twee maal per dag worden de koeien gemolken en via een ondergrondse pijpleiding wordt de melk naar de kaasmakerij gepompt. Zo wordt er steeds met de zuiverste melk gewerkt.

Producten