Product

Aardappelen van Hoeve Den Heiplas

Lede

De aardappelen van Hoeve Den Heiplas zijn van uitmuntende smaak. Dit omdat zij hun percelen met grote zorg selecteren en vooraf de nodige grondanalyse uitvoeren. Smaak is hun faam!

Producenten