Producent

De Kollebloem

Herzele

De Kollebloem is ontstaan vanuit het engagement van Antoine De Paepe en Leen Verwimp om streekeigen biologische en seizoensgebonden groenten met directe verkoop aan te bieden. De band tussen producent en consument staat daarbij centraal, liefst zo lokaal mogelijk.

Sinds 1985 bouwen zij aan de weg, sinds 2012 bijgestaan door 2 jonge opvolgers, Manuel en Ruben.

De Kollebloem is een biodynamische boerderij. Hun afzet gaat grotendeels naar groentepakketten. Daarnaast brengen ze hun producten ook naar buiten via een hoevewinkel en hoevetoerisme.

Maar op De Kollebloem gebeurt meer dan groenten kweken alleen. De boerderij is een plek waar verschillende maatschappelijke projecten hun plek vinden of waar nieuwe projecten kunnen groeien. De Kollebloem werkt ook samen met Land-In-Zicht, een private stichting voor en door boeren, die een oplossing wil bieden voor de huidige problematiek rond landtoegang.

Meer info op hun website www.kollebloem.be of via hun wekelijkse nieuwsbrief, het Akkerweetje.

Producten