Producent

De Stenen Molen

Evergem

In 1798 werd door Pieter Cornelis Genbrugge opdracht gegeven tot het bouwen van de stenen windmolen in het noorden van de dorpskern. Men besloot ook tot het optrekken van een rosmolen en van een woonhuis in de onmiddellijke nabijheid. De naam P.C. Genbrugge komt voor op een zandsteen op de rosmolen. De molenmaker was waarschijnlijk Fredericus Pisonier uit Sleidinge. Dit leidt men af uit de vermelding F P 1799 in de zijkant van de maalgoot.

De laatste beroepsmolenaar was Cyriel Neyt (1889-1978). Na zijn overlijden werd de molen in 1980 verkocht aan de huidige eigenaar Johan Van Holle. Hij liet de molen maalvaardig herstellen in 1985. Hierbij werd de romp met een halve meter verhoogd en werd het wiekverbeteringssysteem Faüel (fokwieken) aangebracht, zodat een betere windvang gegarandeerd is. Naast de molen is een molenherberg met degustatie van eigen molenproducten. De combinatie maalvaardige windmolen & rosmolen is nu een unicum in Vlaanderen. In 2009 onderging de molen grote onderhoudswerken.

Producten