Product

Kruiden en plantenpoeders van Netelvuur – Aarde-nd-werk

Lievegem

De oliën zijn van een uitzonderlijke kwaliteit niet alleen omwille van de biologische teeltwijze, maar ook omwille van de specificiteit van de distilleerketel. De ketels zijn dusdanig gebouwd dat de afstand tussen het plantmateriaal en de koeling relatief klein is. De kans op terugslaan van stoom in de planten en het risico op verbranding van de olie is quasi nihil, wat op zijn beurt resulteert in een bijzonder fijne geur van de oliën.

De techniek van stoomdistillatie laat toe oliën te produceren die 100 % zuiver zijn, zonder chemische residuen. Het rendement aan essentiële olie is hierdoor kleiner dan bij solvent- of vacuümextractie ; wat zich dan terug weerspiegelt in de prijs.

Alle planten worden biologisch geteeld, met de meeste zorg en op het juiste tijdstip geoogst en onmiddellijk ter plaatse gedistilleerd. Streekeigen grondstoffen en ambachtelijke productie gaan hand in hand bij het oogsten en distilleren van de aromatische planten.

Producten te verkrijgen in de winkel van Netelvuur of via bio-planet en diverse herboristen.

Kleur en Kruid is de merknaam voor de producten van Aarde-nd-werk. Het assortiment van thee- en keukenkruiden is 100% lokaal. De plantenpoeders en keukenkruiden van Kleur en Kruid zijn authentiek, duurzaam, lokaal en sociaal. Het product kwam tot stand door een respectvol evenwicht tussen mens en maatschappij.

De producten zijn te verkrijgen in het bedrijf, op beurzen, bij de coöperanten, in diverse natuurwinkels en via voedselteams.

Producenten