Product

Zuivel, groenten en vlees van De Zwaluw

Lievegem

Bij bioboerdeij De Zwaluw hebben ze steeds seizoensgroenten. Je kan bij hen op twee manieren groenten verkrijgen. Ofwel koop je die in hun winkel, ofwel ga je de groenten oogsten via de zelfoogst.

Ze melken hun koeien zelf en deze melk verwerken ze dan in verschillende producten zoals yoghurt, platte kaas en zoveel meer.

Naast hun zuivel verkopen ze varkens-, lams-, schaaps-, runds- en kalfsvlees. Dit vlees is afkomstig van hun eigen dieren. De dieren zijn bij hen geboren en grootgebracht op een zeer diervriendelijke manier. Ze zijn volledig biologisch. Ook streven ze naar antibioticavrij! De dieren krijgen voornamelijk voeding van eigen grond. Ook de varkens krijgen restproducten zoals groenteresten en kaaswei.

Alle dieren mogen dagelijks buiten en hebben voldoende ruimte. Ze streven naar een eerlijk loon voor iedereen in de keten, van loonwerker tot slager. Dit is voor hen een zeer belangrijk aspect voor een duurzame samenleving.

Producenten